Inagro onderzoekt nieuwe monitoringstechnologie

Inagro onderzoekt nieuwe monitoringstechnologie

Met het teeltseizoen voor de deur, staat Inagro, onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw, weer klaar om telers te ondersteunen bij hun gewasbescherming. Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor diverse openlucht teelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. De berichten bieden telers inzicht in de aanwezigheid van ziekten en plagen op de monitoringspercelen en voorzien hen van advies over het tijdig beschermen van hun gewassen. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro nu nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken. Zo krijgen telers sneller toegang tot waardevolle informatie.

Inagro zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor gewasbescherming. Om sneller te kunnen inspelen op plotse veranderingen in insectendruk en om meer data te genereren, werden verschillende slimme monitoringstechnieken getest. "De eerste resultaten zijn veelbelovend. We verwachten dat deze technologieën een grote vooruitgang zullen betekenen in de manier waarop telers plagen kunnen opvolgen en bestrijden”, vertelt Ellen Pauwelyn, onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.

Koolmot vroeg detecteren via cameravallen en slimme vallen
In de gangbare teelt van prei en kolen worden insecten al jarenlang gemonitord met plakvallen en feromonenvallen. Deze werkwijze levert slechts een beperkte dataset op voor de waarnemingsberichten en vereist veel handmatig telwerk. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft Inagro geëxperimenteerd met nieuwe technologieën zoals cameravallen en slimme vallen zoals Trapview en CapTrap. Beide systemen nemen automatisch foto's van de lijmplaat en sturen deze naar een laptop of smartphone, waardoor de aanwezigheid van koolmotten bijna continu gemonitord kan worden.

Wortelvlieg geautomatiseerd monitoren 
Op de wortelpercelen van het biologisch proefbedrijf van Inagro testen ze automatische monitoringssystemen voor de wortelvlieg. Eén daarvan is het E-gleek systeem van de Franse fabrikant Advansee, bestaande uit een vangplaat en camera die ter plaatse beeldopnames maakt van de vangsten. Een elektronische module analyseert het aantal gevangen wortelvliegen en stuurt waarschuwingen bij overschrijding van de drempelwaarde. Een ander systeem, de Phonebox, maakt off-field beelden van de vangplaten die in het veld worden verzameld. De beeldopname en -verwerking gebeuren met een online applicatie ontwikkeld door de KU Leuven. Dit systeem beoogt een centrale monitoring van meerdere velden, teelten en plaagsoorten. Beide systemen tonen veelbelovende resultaten maar vereisen nog een belangrijke trainingsfase van de bijhorende software voor automatische detectie en correcte telling van de wortelvliegen en andere plaagsoorten.

Witloofplagen continu opvolgen via AI-modellen 
In de witloofteelt worden wekelijks gele vangbakken geplaatst en geanalyseerd op diverse referentiepercelen, wat eveneens arbeidsintensief is. Om deze methode te verbeteren, zocht Inagro naar efficiëntere oplossingen. Hierbij kwamen ze uit bij vangplaten die worden geanalyseerd door een AI-model, waardoor het handmatig tellen en determineren van insecten overbodig wordt. Dit gebeurt met hetzelfde Phonebox-systeem van bij de wortelteelt. Momenteel onderzoekt Inagro samen met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant hoeveel van deze geautomatiseerde vangplaten nodig zijn en waar ze die het best plaatsen voor een optimale monitoring van plagen. Tegelijkertijd worden er proeven uitgevoerd om een nieuwe schadedrempel vast te stellen, vergelijkbaar met het huidige systeem met vangbakken. Momenteel wordt het model nog verder getraind om de voorspellingen nauwkeuriger te maken. “We streven ernaar om vangplaten automatisch te laten analyseren door een AI-model, zodat we snel advies kunnen sturen naar telers. Zo kunnen zij meteen actie ondernemen om hun gewassen te beschermen”, vertelt Emma Vandenbogaerde, onderzoeker witloof bij Inagro. 

Handige tools voor telers om zelf ziekten en plagen op te volgen
De beste manier om zelf ziekten en plagen te leren herkennen en opvolgen is door het gewas lopen met een expert aan je zijde. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar en daarom zet Inagro ook sterk in op praktische tools voor telers. Een overzicht van handige tools:

  • Inagro’s gewasbeschermingsapp: een handige webapplicatie waarmee telers snel informatie kunnen opzoeken over ziekten, plagen en onkruiden in meer dan 80 teelten. De app vertelt welke preventieve maatregelen je kan nemen en – indien nodig - wat, hoeveel en wanneer je kan behandelen. Je vindt er ook schadebeelden voor heel wat teelt-plaag- en teelt-ziektecombinaties. De foto en beschrijving van de symptomen helpen telers de ziekte of plaag te herkennen.
  • Plaagkalender voor biologische groenten: een overzicht van de meest voorkomende plagen en hun tijden van piek- of verminderde activiteit.
  • Herkenningsfiches voor plagen: digitale fiches voor herkenning van plaagsoorten in groenten met fotoreeksen en video’s die gemakkelijk via de smartphone te raadplegen zijn. Gedurende het seizoen worden ze ook gedeeld via de waarschuwingsberichten biologische groenten van Inagro.
  • Waarnemings- en waarschuwingsberichten: telers kunnen zich abonneren op Inagro’s W&W-berichten zodat ze in het teeltseizoen, van april tot oktober, op de hoogte blijven van plaagdetectie en -opvolging binnen hun teelt. Er zijn W&W berichten voor de wortelvlieg, biologische groenten open lucht, kolen, prei, witloof, hop, aardappelen, aardbei en kleinfruit en trips in uien.

Bron:

Deel artikel