Vertrouwen ondernemers industrie daalt verder

Vertrouwen ondernemers industrie daalt verder

De ondernemers in de industrie waren voor de derde maand op rij minder positief. Het producentenvertrouwen ging van 2,1 in mei naar 1,0 in juni, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat producenten minder positief waren over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille.

Het producentenvertrouwen lag voor het eerst na februari 2021 onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van 1,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd. Ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte productie in de komende drie maanden en over hun orderportefeuille. Ook was het oordeel over de voorraden gereed product negatiever.

Hoewel alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn verslechterd, waren er twee positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. De deelindicator voorraden was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producentenvertrouwen daalt in helft industriële bedrijfsklassen
In de helft van de belangrijkste branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in juni. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest negatief.

Productie industrie ruim 12 procent lager in april
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 12,1 procent lager dan in april 2022. Dit is de grootste daling na april 2009. Ook in de drie voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in juni verder verslechterd (volgens de IFO-index). Ze waren een stuk negatiever over hun toekomstige bedrijfssituatie en ook minder positief over hun huidige bedrijfssituatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens Destatis in april 2,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Bron:

Deel artikel