Consumptie licht gegroeid

Consumptie licht gegroeid

In april 2023 hebben huishoudens 0,3 procent meer producten aangeschaft dan in april 2022, meldt het CBS. Opnieuw kochten ze meer diensten, maar minder goederen.

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in mei minder gunstig dan in april.

Consumenten hebben in april 3,5 procent meer diensten afgenomen, zoals verzekeringen, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant, evenementen of kapper, dan in april 2022. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

In april hebben consumenten 4,6 procent minder voedingsmiddelen, dranken en tabak gekocht. Ze hebben ook 4,1 procent minder duurzame goederen aangeschaft dan in april 2022. Huishoudens hebben vooral minder spullen voor woninginrichting, elektrische apparaten, kleding en schoenen gekocht. Verder hebben ze in april 2,1 procent minder overige goederen, zoals energie, verbruikt. Hoewel het kouder was dan in april 2022, hebben huishoudens minder gas verbruikt.

Een week geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in april 4,8 procent kleiner was dan in april 2022. Het volume van de non-foodsector lag 6,1 procent lager, terwijl dat van de foodsector met 4,3 procent kromp. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Omstandigheden consumptie in mei minder gunstig
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in mei minder gunstig dan in april. Dat komt doordat de prijsdaling jaar op jaar van bestaande koopwoningen groter en de stijging van de werkzame beroepsbevolking kleiner was dan in de voorgaande maand.

Bron:

Deel artikel