Rabobank helpt telers om CO2-footprint te bepalen

Rabobank helpt telers om CO2-footprint te bepalen

Rabobank biedt haar klanten in de glastuinbouw aan om hun CO2-voetafdruk te laten berekenen. Met die informatie krijgen glastuinbouwers inzicht in hun CO2-uitstoot en vervolgens ook gerichte, onafhankelijke adviezen hoe deze te kunnen verlagen. Rabobank werkt daarbij samen met het gespecialiseerde bureau Mérieux NutriSciences | Blonk. Rabobank biedt deze service om glastuinbouwbedrijven te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Vanaf september kunnen onze klanten aan de slag om hun footprint in kaart te laten brengen. Hiervoor worden klanten individueel door Rabobank benaderd.

Deze nieuwe service maakt onderdeel uit van de bredere wens van Rabobank om haar agrarische klanten te helpen hun milieuvoetafdruk (verder) te verlagen. We doen dat met kennis en financiële producten, en we schakelen ons netwerk in. In onze Agrofoodvisie ziet Rabobank dat richting 2040 een systeemverandering nodig is voor het behoud van een internationaal toonaangevende en concurrerende agrofoodsector, die produceert binnen de grenzen van natuur en klimaat. Bij voorkeur een scenario waarin sprake is van doelsturing en waarbij true value de basis wordt bij de verwerking van voedsel en groene producten als bloemen en planten, zie Agrofoodvisie 2040. Om de verduurzaming van de landbouw verder te helpen, hebben agrarische ondernemers allereerst betrouwbare gegevens nodig over hun bedrijf. Door de CO2 footprint te berekenen, weet de ondernemer waar hij staat. Ook kan een ondernemer hiermee zijn data vergelijken met die van andere ondernemers.

Start met glastuinbouw
De eerste stap is het laten berekenen van de CO2-voetafdruk voor ondernemers in de glastuinbouw. Arne Bac, sectormanager glastuinbouw bij de Rabobank: "De glastuinbouw wil, ook met verduurzaming, voorop lopen in Nederland. We starten daarom in de glastuinbouw en bieden de berekeningen van de CO2-voetafdruk in elk geval tot juli 2026 aan onze klanten. We evalueren daarna of en hoe dit hen helpt bij de verduurzaming van hun bedrijf.” Rabobank schakelt hiervoor het gespecialiseerde bureau MxNS | Blonk in. Rabobank wil een vergelijkbare service in de toekomst ook aan klanten in andere landbouwsectoren aanbieden, en onderzoekt op dit moment op welke manier dat mogelijk is. De ervaringen die Rabobank en MxNS | Blonk opdoen in de glastuinbouw, dragen hieraan bij.

Experts beschikbaar
Om de eerste stap te zetten naar inzicht in de CO2-voetafdruk, starten we met het verzamelen van de data, dat de CO2 footprint berekent. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande initiatieven in de markt. Een aantal glastuinbouwondernemers heeft bijvoorbeeld al een betrouwbare footprintberekening uitgevoerd, bijvoorbeeld via een MPS of een bij FVO aangesloten telersvereniging. Een team van experts van Rabobank en MxNS | Blonk staat klaar om de ondernemers te helpen bij het verzamelen van data. Daarmee kan de ondernemer gericht de bedrijfsvoering aanpassen om de CO2-footprint te kunnen verlagen en daarmee hun duurzaamheidsprestaties te kunnen verbeteren. Om te weten hoe goed een ondernemer het doet, kan hij of zij de meetresultaten vergelijken met gemiddelden in de branche.

Vanaf september kunnen klanten via de Helpdesk of via MPS aan de slag om hun footprint in kaart te brengen. Rabobank benadert de klanten hiervoor individueel.

Bron:

Deel artikel