Groen licht SMK voor duurzaamheidsvergoeding

Groen licht SMK voor duurzaamheidsvergoeding

Stichting Milieukeur (SMK) mag een duurzaamheidsvergoeding invoeren voor producenten van groenten en fruit met het keurmerk On the Way to PlanetProof (OPP Keurmerk). Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nadat SMK had gevraagd om het initiatief te toetsen aan de concurrentieregels. De vergoeding heeft een duurzaamheidsdoel en zal weinig tot geen invloed hebben op de consumentenprijs in de supermarkt. SMK kan nu met supermarkten afspraken maken.

SMK is de onafhankelijke beheerder en eigenaar van het OPP Keurmerk. SMK wil in een regeling vastleggen dat afnemers aan producenten van producten met het OPP Keurmerk een vergoeding betalen voor de duurzaamheidskosten. Voor veel producenten is het niet duidelijk of, en zo ja in hoeverre, zij worden gecompenseerd voor de productie onder het OPP Keurmerk. Dit initiatief neemt die onzekerheid weg. Daarmee wordt het voor producenten mogelijk om onder het OPP Keurmerk te (blijven) produceren. Dit draagt bij aan de maatschappelijke en politiek breed gedragen behoefte aan een beter verdienmodel voor duurzame boeren.

De ACM komt tot de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de duurzaamheidsvergoeding de concurrentie beperkt. Invoering van deze duurzaamheidsvergoeding is daarom volgens de concurrentieregels toegestaan. De vergoeding heeft een duidelijk duurzaamheidsdoel. Bovendien is het niet aannemelijk dat door de vergoeding de consumentenprijs merkbaar zal stijgen. De boer en de supermarkten blijven vrij om hun eigen prijs te bepalen. Bovendien beslaat de vergoeding slechts een klein deel van de prijs.

Samenwerking landbouwers bij duurzaamheidsinitiatieven
Binnen de concurrentieregels zijn er voor de landbouw extra mogelijkheden om door samenwerking de positie van landbouwers op de markt te versterken. In januari 2024 heeft de ACM de Leidraad samenwerking landbouwers vernieuwd. Daarin staan de belangrijkste mogelijkheden voor landbouwers om gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven op te zetten in overeenstemming met de concurrentieregels. De ACM probeert hiermee bij te dragen aan het bevorderen van een duurzamere productie en handel in landbouwproducten. De ACM nodigt de marktpartijen uit om bij twijfel over de juridische beoordeling van hun samenwerkingsinitiatieven deze voor te leggen aan de ACM.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v