Belangrijke stap richting volledig FSI-dekking

Belangrijke stap richting volledig FSI-dekking

Vanaf 1 januari 2026 moet het merendeel van de leden en aanvoerders die bloemen en planten aanbieden, verhandelen en verrekenen via het Royal FloraHolland platform gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI basket of standards). Met een stapsgewijze aanpak wordt voor alle leden en aanvoerders gefaseerd toegewerkt naar volledig FSI-compliant in 2027.

Met dit besluit van Royal FloraHolland nemen kwekers hun verantwoordelijkheid op duurzaamheid, in lijn met de toekomstbestendigheid van de sector, de toenemende vraag uit de maatschappij en de eisen van wetgeving. Ook past het bij de behoefte van de Sierteeltversnellers, een groep vooruitstrevende kwekers, en van de FSI-Versnellersgroep, een groep grote kopers, die zich gecommitteerd heeft om in 2027 100% gecertificeerd in te kopen. Brancheorganisatie VGB roept haar leden op hetzelfde te doen. Dit besluit is ook besproken in het VBN-bestuur. Deze voorschriften worden van toepassing namens de VBN en gelden daarmee ook voor leden en niet-lid aanvoerders die leveren aan Plantion. Dit is een collectieve stap van de sierteeltsector op duurzaamheid; kwekers en kopers slaan de handen ineen op weg naar volledige transparantie. Daarmee is de sector vooruitstrevend en neemt verantwoordelijkheid. Details van de roadmaps staan onderaan dit bericht.

In 2040 wil de sierteeltsector klimaatneutraal zijn, zo is vastgelegd in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw met de Rijksoverheid. Er zijn al veel goede voorbeelden van concrete energietransities, zoals LED-verlichting, geothermie en zonne-energie. Verdere verduurzaming van de sierteelt is nodig om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties, waarbij kwekers enorme stappen zetten op energie, arbeid, gebruik van gewasbescherming, verpakkingen en water. CEO Steven van Schilfgaarde: “Ik ben trots op waar onze sector nu staat. Dankzij innovatiekracht en ondernemerschap zijn de afgelopen jaren immense stappen gezet. Veel leden hebben het voortouw genomen en fors geïnvesteerd in duurzame oplossingen, hetzelfde zie je aan de kant van kopers waardoor mooie initiatieven ontstaan. Nu is het zaak om de volgende stap te zetten: certificering is belangrijk voor transparantie en objectivering. Met ons besluit gaan kopers op ons platform binnenkort alleen nog bloemen en planten van gecertificeerde kwekers inkopen. Dit past bij de maatschappelijke rol van ons internationaal leidende sierteeltplatform, waarbij klanten meer transparantie krijgen. Het past ook bij de rol die Royal FloraHolland vervult als leidende coöperatie en sierteeltdraaischijf in Nederland, Europa en daarbuiten.” Dit besluit ondersteunt ook de inzet van de Sierteeltversnellers: Unicum, Zentoo, Tulpen.nl, Air So Pure, Colours of Nature, Decorum, productgroep Kalanchoë en Orchidee Nederland.

Gecertificeerd inkopen
Ook kopers omarmen het besluit. Matthijs Mesken, directeur VGB: “We zien een toenemende vraag vanuit de maatschappij naar transparantie, bijvoorbeeld op het gebied van teelt en arbeid, thema’s die voor de handel heel belangrijk zijn. Certificering van kwekers gaat bijdragen aan de reputatie van de sierteelt, in Nederland en daarbuiten.” Ook de FSI-Versnellersgroep (Dutch Flower Group (DFG), FM Group, Floral Trade Group en Royal Lemkes) ondersteunt het Royal FloraHolland-besluit dat past bij het commitment van deze kopers: alle bedrijven binnen deze groep committeren zich eraan dat vanaf 2027 hun volledig eigen inkoop 100% FSI-compliant is. Marcel Zandvliet, directielid DFG: “Dit besluit is van cruciaal belang voor onze bedrijven en sector. Daarom zijn we al vanaf 2017 bezig met dit onderwerp vanuit de FSI-Versnellersgroep. We zijn dan ook blij met de stap die Royal FloraHolland nu zet, die ook naadloos past in het commitment en de tijdslijnen van de FSI Versnellersgroep. Grote internationale retailbedrijven - onze klanten - stellen steeds striktere voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. Ook de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-wetgeving vraagt van ons dat wij aantoonbaar rapporteren over de duurzaamheid van de producten die wij verhandelen.”

Van de totale omzet van Royal FloraHolland is op dit moment al 83% milieugecertificeerd en 71% is FSI-compliant. Met de gekozen aanpak wil Royal FloraHolland alle kwekers in staat stellen om hun aanvoer in 2027 100% FSI-compliant te laten zijn en alle kopers zodoende in staat stellen om via het Royal FloraHolland-platform 100% gecertificeerd in te kopen. Royal FloraHolland zal handhaven op dit besluit.

Lees hier meer

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v