Geen panelen ten koste van landbouwgrond

13-10-2017    09:10   |    KAS TuinbouwCommunicatie

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare land- en tuinbouwgrond. Zonnepanelen horen volgens de belangenbehartiger thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn.

De LLTB pleit daarom voor het opschalen van meervoudig ruimtegebruik op niet-agrarische bestemmingen en wil dat er onderzoek wordt verricht naar meervoudig ruimtegebruik op landbouwgronden. Dit schrijft de LLTB in een brief aan alle Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. “De land- en tuinbouwsector in Nederland is nu al de grootste producent van duurzaam opgewekte energie”, zegt LLTB-bestuurslid en portefeuillehouder ruimtelijke ordening Thijs Rompelberg in een eerste reactie. “We zijn en blijven koploper op het gebied van duurzaamheid, maar er zijn gerede twijfels over de effecten van grootschalige zonne-akkers. Daar is onderzoek naar nodig. Wat ons betreft wordt er gestart bij bestaande gebouwen. Leg waar mogelijk alle daken in Nederland vol met zonnepanelen.”

Gemeenten ontvangen in toenemende mate aanvragen voor het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. Vaak is er een positieve grondhouding aangaande duurzame energie, maar ontbreekt het aan een gemeentelijk en provinciaal afwegingskader om een dergelijk initiatief te toetsen. Grondeigenaren worden door ontwikkelaars benaderd om hun grond voor 20 of 25 jaar te verhuren voor interessante bedragen.

De visie van de LLTB en LTO Nederland is dat het ongewenst is om landbouwgrond voor zonnepanelen op te offeren. Rompelberg: “Voor individuele grondeigenaren kan het weliswaar een interessant verdienmodel zijn, voor de sector is dit een ongewenste ontwikkeling. Zo leggen zonne-akkers een claim op landbouwgrond en verhogen ze daarmee de druk op de landbouwgrond. In de Verklaring van Roermond die de LLTB met de provincie Limburg in 2009 heeft afgesloten is ook afgesproken zuinig om te gaan met landbouwgrond.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Radijs scoort!

Dat de medewerkers van radijskwekerij Ortolanda een aardig balletje kunnen trappen, werd wel duidelijk tijdens...