Wat betekent Brexit voor octrooien?

18-03-2019    08:54   |    Goedemorgen

De naderende Brexit roept bij sommige ondernemers vragen op over octrooien. Heeft het vertrek van het VK uit de EU gevolgen voor hun octrooibescherming?

EP&C geeft daar op hun website antwoord op. 'Het korte, meest duidelijke antwoord luidt: nee', schrijft Walter Hart. Het Europese octrooisysteem staat los van de Europese Unie. Het gaat uit van een internationaal verdrag dat, buiten de EU om, tussen de deelnemende landen is gesloten. Ook landen als IJsland, Turkije en Noorwegen maken deel uit van dit systeem. Het is daarom niet relevant of een land wel of niet lid is van de EU. Een Europese octrooiaanvraag wordt getoetst door het Europees Octrooi Bureau (in goed Engels: EPO). Als een aanvraag hier wordt goedgekeurd en verleend, valt het verleende octrooi vervolgens uiteen in een bundel nationale octrooien. Zo ook voor Groot-Brittannië. Als de Brexit doorgaat, blijft het Britse deel van uw Europese octrooi gewoon bestaan.

Modelbescherming
Voor modelbescherming dat is vastgelegd in Europese modeldepots, is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe de Brexit-deal zich ontwikkelt. EP&C gaat er vanuit dat lopende EU-modelrechten voor het Britse grondgebied zullen worden omgezet naar een nationaal Brits modelrecht, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen. 

Unitair octrooi
Een ander dossier is dat van het Unitair Octrooi. Dit nog te ontwikkelen octrooi moet het eenvoudiger en goedkoper maken om octrooibescherming te krijgen in een specifiek aantal Europese landen. Als de Brexit doorgaat, mag verwacht worden dat dit project vele jaren vertraging zal oplopen. Mocht de Brexit onverhoopt niet doorgaan, dan gloort ook weer enige hoop voor het Unitair Octrooi en de bijbehorende nieuwe rechtbank, het UPC.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Terug naar 1920

Wim Peters Kwekerijen laat vol trots op Instagram weten al meer dan honderd jaar een familiebedrijf te zijn. Dat wordt bewezen met een foto...