Terugwinning nitraat uit looswater stap dichterbij

07-04-2021    08:12   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Het terugwinnen van nitraat uit looswater met een selectief harsfilter is technisch haalbaar en biedt voldoende perspectief voor marktintroductie in het eerste kwartaal van 2022. Die conclusie trekt directeur Willem van Baak van Water Future na een geslaagde pilot bij een aardbeienkwekerij.

Uit de reststroom na drainwaterbehandeling met een natriumverwijderingstechniek kon hiermee 90% van het doorgelaten nitraat en sulfaat worden teruggewonnen.

Glastuinbouwbedrijven moeten voldoen aan gewasafhankelijke emissienormen voor nitraat, die jaarlijks worden verlaagd tot een ‘nagenoeg nul-emissie’ in 2027. Deze norm geldt dan ook voor andere meststoffen. De voornaamste bron van stikstofemissie is looswater en de voornaamste reden om tot lozing over te gaan is een te hoog oplopend natriumgehalte in gesloten watersystemen.

Natrium, kalium en nitraat
Er zijn meerdere (filter)technieken beschikbaar om zoveel mogelijk natrium uit het drainwater te halen en waardevolle nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te behouden. Vrijwel allemaal hebben ze de beperking dat behalve het eenwaardige Na+ (en Cl-) ook andere, nuttige eenwaardige ionen zoals K+ en NO3- worden doorgelaten. Deze komen dan samen met het ongewenste natrium en chloride in de te lozen reststroom terecht. Naarmate 2027 dichterbij komt en de emissienorm voor nitraat verder wordt aangescherpt, groeit de wenselijkheid of noodzaak om nitraat op een of andere wijze uit deze reststroom terug te winnen.

Lees verder op Glastuinbouwwaterproof.nl


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws