Telers kritisch over visie gewasbescherming

16-09-2020    10:31   |    Glastuinbouw Nederland

In augustus heeft bij Glastuinbouw Nederland een ledenraadpleging plaatsgevonden over de ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ en het daaropvolgende geformuleerde Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming. Uit de resultaten blijkt dat de glastuinbouwondernemers kritisch zijn ten aanzien van de ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Slechts 57% van de ondernemers staat achter deze visie, 43% is minder positief. Van de ondernemers ondersteunt 90% wel het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming.

Glastuinbouwondernemers geven in de ledenraadpleging aan dat de richting van de visie van LNV goed is, maar dat het niet als realistisch wordt gezien, gegeven het veel te korte tijdspad. Bijna een derde van de ondernemers geeft expliciet aan dat er binnen de visie ruimte moet zijn voor gewasbeschermingsmiddelen, al dan niet in het medicijnenkastje en toepasbaar binnen een gelijk Europees speelveld. De sector zal te allen tijde vooruitstrevend moeten blijven en oog blijven houden voor maatschappelijke thema's als duurzame productie, verlaging milieubelasting en voedselveiligheid waar al jaren - en met succes - sterk op wordt ingezet mede binnen het programma ‘Verantwoorde Glastuinbouw’.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Regels ACM eerlijke claims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven...