Subsidie voor verplaatsing kassen Noord-Holland

08-09-2021    11:16   |    Glastuinbouw Nederland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 8 juni jl. de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ opengesteld. Doel van de regeling is het stimuleren van de modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland, de concentratie van glastuinbouwbedrijven in concentratiegebieden en het opruimen van verspreid liggend glas op de achterblijflocaties buiten de concentratiegebieden, aldus Glastuinbouw Nederland.

Welke activiteiten en kosten in aanmerking komen voor de subsidie is hier terug te vinden.

Subsidie tot € 750.000,- per aanvraag
De provincie Noord-Holland heeft in het verleden al vergelijkbare subsidieregelingen opengesteld en hiervan is door diverse glastuinbouwbedrijven succesvol gebruikgemaakt. Binnen de regeling is dit keer in totaal € 3.570.000,- beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 750.000,- en minimaal € 250.000,- per aanvraag.

Indienen aanvraag
Aanvragen moeten digitaal worden ingediend en dienen uiterlijk 24 september a.s. om 17.00 uur door de provincie te zijn ontvangen. Aanvragen die hierna binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden afgewezen bij het bereiken van het subsidieplafond.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de diverse formulieren zijn te vinden op de website van de provincie. Vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Servicepunt Provincie Noord-Holland, telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@spam-protectnoord-holland.nl.Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Stream Dag van de Tuinbouw

Het avondprogramma van de Dag van de Tuinbouw, inclusief de Tuinbouw Toptafel, is nu online terug te kijken....