Onderzoek naar aanpak onkruid in snij-cymbidium

26-02-2020    10:34   |    Glastuinbouw Nederland

Tijdens de Algemene Ledenbijeenkomst van de gewascoöperatie Snij-Cymbidium op 13 november 2019 stemden de aanwezige leden in principe in met deelname aan de PPS ‘Duurzame beheersing van onkruiden’. Het bestuur is recent akkoord gegaan met het onderzoeksvoorstel van Proeftuin Zwaagdijk.

Omdat er nog wat onduidelijkheden waren rondom dit onderzoek gaven de leden eind vorig jaar mandaat aan het bestuur van de gewascoöperatie voor de eindbeslissing.

Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek is om de afhankelijkheid van chemisch-synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen - en in het bijzonder glyfosaat - te verminderen door duurzamer de onkruiddruk te verlagen of de onkruiden beter te beheersen met behoud van productiviteit en kwaliteit van de te telen gewassen.

Voor snij-cymbidium wordt specifiek gekeken naar middelen, methoden en een combinatie van middelen en methoden tegen springklaver, levermos en varens. Namens het bestuur treedt Bart van der Helm toe tot de begeleidingscommissie. Het onderzoek gaat vier jaar duren en wordt mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas en het ministerie van LNV.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

LinkedIn: 116 ha scherm!

Deze week zijn de klimaatschermspecialisten van Ridder gestart met de eerste levering voor een totaal van 116...