Omzetgroei voor Greenyard

26-02-2020    10:05   |    AgriHolland

Het Belgische handelsbedrijf in groenten en fruit Greenyard heeft in het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2019/2020 een omzet van 983,7 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekent een verbetering met 6,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Cumulatief bedroeg de omzet van de voortgezette activiteiten na de eerste negen maanden van het lopende boekjaar bijna 2,953 miljard euro. Dit betekent een stijging van 1,7% ten opzichte van de eerste negen maanden van het vorig boekjaar. Het wisselkoerseffect droeg voor 0,2% bij aan de omzetgroei en desinvesteringen en acquisities 0,7%. De organische groei was 0,8%.

De omzetstijging bij het onderdeel 'Long Fresh' bedroeg 7,9%. Het onderdeel 'Fresh' kende een omzetgroei van 0,3%. In het derde kwartaal bedroeg de omzet van Fresh 771,8 miljoen, wat een verbetering is van 5,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Greenyard heeft volumes teruggewonnen in de markt. In de eerste jaarhelft werd de omzetgroei gedrukt door het afstoten van verlieslatende volumes en door productschaarste in steenvruchten en avocado’s.

In Long Fresh bedroeg de omzet in het derde kwartaal 211,9 miljoen euro. Dat betekent een omzetstijging van 8,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorbije boekjaar. In de divisie Frozen is de groei te danken aan het toenemen van de volumes ten opzichte van vorig jaar, een betere prijs/mix en het effect van prijsverhogingen. Voornamelijk in het foodservice en industrie klantensegment werd de groei bestendigd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

LinkedIn: 116 ha scherm!

Deze week zijn de klimaatschermspecialisten van Ridder gestart met de eerste levering voor een totaal van 116...