Onderzoek naar optimale lichtspectrum voor paprika

12-07-2019    10:50   |    Glastuinbouw Nederland

Sinds september 2018 wordt onderzoek gedaan aan jaarrond paprikateelt onder belichting door Delphy en Plant Lighting. De nog lopende belichtingsproef bij Delphy Improvement Center in twee kassen van 150m2 liet zien dat in de winter een goede productie mogelijk is, dat strekking van de internodiën moeizaam gaat en dat het lichtspectrum een fors effect heeft op zetting en productie.

Het onderzoek wordt vervolgd in een 1000m2 kas en wordt voorafgegaan door een vooronderzoek bij Plant Lighting te Bunnik. Er is gekozen om in de 1000 m2 kas hybride te gaan belichten: 80 µmol/m2/s SON-T en 120 µmol/m2/s LED, waarvan het spectrum gekozen wordt op basis van het vooronderzoek.
Zes lichtspectra
Op 19 juni is het vooronderzoek gestart in de klimaatkamers van Plant Lighting. Paprika ’Mavera’ wordt bij zes verschillende lichtspectra geteeld tot aan het moment dat de eerste 4 of 5 zetsels geoogst zijn. In alle zes de behandelingen wordt het daglicht in een kas in de Nederlandse winter gesimuleerd met zonlichtsimulatoren die een vrijwel perfect daglichtspectrum genereren. Het winterdaglicht wordt aangevuld met 200 µmol/m2/s assimilatiebelichting met zes verschillende lichtspectra. 

Lees meer op www.glastuinbouwnederland.nl 


Reacties (1)

Richard Groenewegen at 13.08.2019

Zonder meer terecht om deze subsidie in ere te herstellen. Het kan niet zo zijn dat dergelijke mooie innovatie, die de tuinbouw in Nederland gemaakt heeft, een stille dood krijgt. Met dit eerherstel kan, in mijn ogen, de verdere ontwikkeling van energiezuinige kassen weer een boost krijgen. Met name ook voor niet-energiezuinige teelten.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws