'Markt bepaalt het succes van de Lokale Veiling'

26-11-2021    10:02   |    Royal FloraHolland

In deze reeks columns geeft Royal FloraHolland het woord aan directie en managers van Royal FloraHolland. Bart Kerkmeer, manager Commerciële Operatie bij Royal FloraHolland, praat je dit keer bij over de Lokale Veiling.

De kogel is door de kerk. De lokale veiling blijft in Rijnsburg bestaan, náást de toekomstige landelijke, digitale veiling. Dat is de uitkomst van een uitvoerig onderzoek dat wij met hulp van de klankbordgroep Lokale Veiling hebben uitgevoerd.

De klankbordgroep bestond uit een gemêleerd gezelschap van kwekers en kopers, met uiteenlopende meningen. In diverse sessies hebben we vooral geluisterd naar deze groep: wat zijn hun behoeften en wensen? En waar dient een Lokale Veiling volgens hen aan te voldoen? Diverse discussies werden gevoerd over waarom bepaalde onderdelen juist behouden moesten blijven of absoluut veranderd moesten worden. Dit gaf ons goede inzichten die wij uiteindelijk konden samenvatten in vier concrete behoeften:

1. Een overzicht over de lokale, digitale klokken;
2. Het schouwen van (bijna) alle producten;
3. Een etalagefunctie voor niche- en seizoensproducten;
4. Het tijdig ontvangen van producten.

Juiste balans
We hebben met elkaar gezocht naar oplossingen met de juiste balans tussen de noodzakelijke en gewenste modernisering én behoud van het unieke karakter van Rijnsburg. De klankbordgroep heeft advies uitgebracht aan het MT RFH. Die heeft het advies volledig overgenomen. In het definitieve plan is opgenomen dat we tot minimaal 2023 de lokale klokken in Rijnsburg behouden, inclusief het lokale veilschema. Daarnaast wordt gekeken naar een mogelijke reductie van het aantal lokale klokken om het overzicht van klokken te bevorderen. De mogelijkheid tot schouwen blijft. De verdere invulling daarvan, gaan we ook weer met de klankbordgroep bespreken. Producten worden straks in koelcellen geclusterd opgesteld. We hebben het voorstel overgenomen om een “buy now-knop" te introduceren. Dat geldt ook voor het voorstel om een app te ontwikkelen waarmee een koper kan zien waar een product staat opgesteld. Nog niet alles is al duidelijk. We zijn er samen nog niet over uit hoe we de etalagefunctie het beste vorm kunnen geven. Maar we hebben al een idee dat we ook binnenkort gaan toetsen. Wat betreft orderpicken wijst onderzoek overigens uit dat kopers juist meer mogelijkheden krijgen om de levering van producten beter aan te laten sluiten op hun bedrijfsprocessen. Dat biedt nieuwe kansen.

In het advies hebben we bepaalde wensen niet kunnen honoreren. Ik merk dat dit behoorlijk wat pijn doet bij sommige deelnemers en dat gaat ook mij niet in de koude kleren zitten.

Duidelijkheid
Ik hoor wel eens dat we niet luisteren maar gewoon onze eigen gang gaan. Bovenstaande laat zien dat we wel degelijk proberen aan een aantal zorgen tegemoet te komen. Dat is niet altijd makkelijk omdat er ook verschillende meningen tussen kwekers onderling en kopers onderling bestaan. Bovendien moeten we wel vooruit. We moeten nu echt een paar stappen maken. We doen dit immers voor onze kwekers en kopers zodat we op de lange termijn nog steeds succesvol kunnen zijn. Essentieel blijft dat vraag en aanbod óók in Rijnsburg in evenwicht blijven, zodat optimale prijsvorming gerealiseerd blijft. De klankbordgroep blijft de komende tijd nauw betrokken. Nieuwe ontwikkelingen leggen we aan hen voor. Ik ben blij met de duidelijkheid die er nu is. Hier kunnen we verder mee.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Veel plezier!

Onlangs is Andrei bij Lensli begonnen als nieuwe Menglijn Operator in de fabriek in Bleiswijk. Op Instagram...

Video: Voorkom lekkages

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is verbeterd, maar om de doelen van de Europese...