Maatregelen moeten export stimuleren

27-03-2020    10:55   |    AgriHolland

Door de coronacrisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van Nederlands nationaal inkomen, veel mkb’ers en circa 2,3 miljoen banen afhankelijk zijn van internationale handel.

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf donderdag 26 maart de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

De kabinetsmaatregelen zijn bekendgemaakt na afloop van een door de ondernemersorganisaties opgezette conference call met veel internationaal opererende bedrijven en branches over de problemen waar zij momenteel tegenaan lopen. Naast verruiming van de exportkredietverlening hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in Europees verband te werken aan onder meer het tegengaan van protectionisme, een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de Europese Unie, soepel verkeer van arbeidsmigranten, het maximaal benutten van de financiële middelen die er beschikbaar komen en het zoveel mogelijk open houden van internationale vervoersstromen. Alle maatregelen moeten ook een plek krijgen in een nieuw Actieplan dat nu wordt uitgewerkt en waarbij ook vooruit gekeken wordt naar de fase na de coronacrisis.

De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt. Eerder was dat alleen voor meer dan 2 jaar, maar nu geldt dat ook voor verzekeringen van minder dan 2 jaar. Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen.

Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Vlog: Verbeteringen NOW 29-05-2020    10:57
Partijen luiden noodklok over CO2 29-05-2020    10:53
Glastuinbouw Nederland zoekt nieuwe vloggers 29-05-2020    10:48
Droogte houdt aan, nog geen problemen tuinbouw 29-05-2020    10:45
Alert op trips in teelt komkommer hogedraad 29-05-2020    10:39
Video: Strenge hygiëne 29-05-2020    10:33
Instagram: All Climate kas 29-05-2020    10:28
Instagram: Kleurrijk 29-05-2020    10:25
Uitbreiding etiket BotaniGard WP 29-05-2020    10:25
Video: Nestje in de kas 29-05-2020    10:22
  Ga naar het nieuwsarchief