Jaarrond Nederlandse komkommers

15-10-2021    09:39   |    Goedemorgen

Innovatieve komkommertelers en bedrijven uit Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn de stuwende krachten achter een omvangrijk praktijkgericht onderzoeksprogramma waarin het optimale lichtrecept wordt ontwikkeld voor hogedraad komkommerteelt. Hiermee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan jaarrond beschikbaarheid van Nederlandse komkommers en wordt de markt minder afhankelijk van import uit Zuid-Europa.

Het onderzoeksprogramma wordt gesteund door Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) en Gewascoöperatie Komkommer Glastuinbouw Nederland.

Het onderzoek richt zich op het optimalisatievraagstuk omtrent LED-belichting. Het doel is om tot een geoptimaliseerd lichtrecept te komen voor hogedraad komkommerteelt waarbij de energie-efficiëntie van de teelt geanalyseerd wordt in relatie tot de gebruikte rassen. Hierin wordt getracht de correlatie tussen technologie en genetica bloot te leggen. De proef loopt van oktober 2021 tot maart 2022, de verwerking van de resultaten duurt van april tot mei 2022.
 
Innovatieve ruggengraat
De behoefte aan meer kennis komt van regionale komkommertelers uit het verzorgingsgebied van SVTGV die hun krachten gebundeld hebben ten behoeve van dit initiatief. Thom van Mullekom, vertegenwoordiger van het telerscluster: “Het verenigen van krachten, kennis, de valorisatie daarvan en een brede disseminatie van behaalde resultaten zal leiden tot een betere energie efficiëntie in de teelt. Met een geoptimaliseerd lichtrecept moet het mogelijk zijn om met dezelfde energie input, vergeleken met de huidige belichtingstechnieken, hogere producties te realiseren. De hogere productie zal zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot en energiekosten per eenheid product. Daarnaast zal dit lichtrecept meer mogelijkheden creëren om de huidige productieniveaus te handhaven, met lagere energiekosten door het efficiënt inzetten van LED-belichting en de daarbij horende rassen en genetica.”
 
Onderzoek
Het onderzoeksprogramma zal uitgevoerd worden door de agrofood R&D organisatie Botany. Maarten Vliex, projectleider: “De praktijkproef vindt plaats tijdens de lichtarme periode van het jaar, van oktober tot maart. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het lichtspectrum en de intensiteit van de belichting, maar ook naar genetica, waterhuishouding en de teelt- en klimaatsturing.” Innovatiebureau Bluehub zal de behaalde resultaten met de sector delen via een open kennisplatform. Het platform is er primair op gericht om de kans op valorisatie, adoptie en acceptatie van nieuwe technologieën door vooruitstrevende komkommertelers zo groot mogelijk te maken. Voor zowel Botany, Bluehub als het telerscluster vormt dit onderzoeksprogramma een vervolg op het eerder dit jaar succesvol afgerond Belgisch-Nederlandse onderzoeksprogramma GLITCH.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Bollen geplant op Keukenhof

Om Keukenhof en het bloembollenvak een hart onder de riem te steken, hebben Foeke Gardenier en Sam van Egmond...

NAGF stopt na 5 jaar

Na vijf jaar komt er op 1 januari 2022 een eind aan het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). NAGF...