Is emissieloos telen mogelijk in de praktijk?

07-09-2020    10:59   |    Glastuinbouw Waterproof

Onderzoek in een aantal teelten heeft laten zien dat het mogelijk is om al het drainwater te hergebruiken. Voor de individuele teler in de bedrijfsspecifieke omstandigheden is dit toch vaak nog erg lastig. De situatie op het bedrijf is net even anders dan in het betreffende onderzoek.

In de praktijk kunnen knelpunten naar boven komen, die onder ideale omstandigheden binnen onderzoek niet tot problemen hebben geleid. Binnen het project ‘Waterefficiënte teelt op substraat’ wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten die optreden in de praktijk bij het emissieloos telen.

De afgelopen jaren zijn in het onderzoeksprogramma Water diverse projecten uitgevoerd die als doel hadden te komen tot nagenoeg nulemissie in de substraatteelt. De resultaten zijn gecommuniceerd op onder andere glastuinbouwwaterproof.nl ( zie deze projectpagina). Maar hoe gaat de toepassing hiervan in de praktijk? Welke knelpunten worden ervaren bij emissieloos telen?

Implementatie onderzoek
Recent is het project ‘Waterefficiënte teelt op substraat’ gestart. In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in de praktijk worden in kaart gebracht en voor een aantal relevante knelpunten, onder andere oplopende concentratie zink, teeltwisseling amaryllis, wordt een oplossing ontwikkeld. Daarnaast wordt een teeltconcept opgeleverd waarin zonder gebruik van alternatieve waterbronnen kan worden geteeld. Bijvoorbeeld door het verminderen van de waterbehoefte.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Hij staat!

Drenthe Growers kende moeilijke tijdens nadat een deel van het bedrijf bezweek onder de sneeuwval eerder dit...