'Gerichte aanpak werkt'

23-09-2020    11:40   |    Goedemorgen

THEMA BIOLOGIE - Vandaag ontvangt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het jaarlijkse trendrapport van de biologische sector, inclusief 10 punten die er voor moeten zorgen dat biologisch Nederland mee kan groeien in de EU ambitie van gemiddeld 25% biologisch landbouw areaal in 2030.

Uit het jaarlijkse rapport blijkt dat het landelijk landbouwareaal (3,8%) en het biologisch marktaandeel in supermarkt (3,2%) nauwelijks zijn gegroeid. Dat forse groei in Nederland wel haalbaar is, bewijst Flevoland. De provincie groeide het afgelopen jaar naar 12,7% biologisch areaal, bijna 10% boven het landelijk gemiddelde.

Dat een gerichte aanpak werkt laat onder andere Flevoland zien. Het afgelopen jaar groeide de provincie tot 12,7% biologisch landbouwareaal, een verschil van bijna 10% ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Een belangrijke reden voor de groei en het hoge aandeel is de infrastructuur in de provincie. Er zijn veel boeren, waardoor er ook veel kennis, een groot netwerk en machines beschikbaar zijn. Daarnaast investeert Flevoland ook in de ontwikkeling van de biologische sector, zoals de proeven met strokenteelt en de teelt van robuuste aardappels.

Hoe die groei landelijk gerealiseerd kan worden, is beschreven in het 10-puntenplan, opgesteld door de sector en gericht op een evenwichtige groei aan zowel vraag als aanbod kant. Zo draagt de inzet van publiekscampagnes en geen BTW op biologische voeding bij aan het stimuleren van de consumentenvraag. Daarnaast moet de introductie van een ‘Bio-check’ moet er voor zorgen dat nieuwe wetgeving de verdere groei van biologische landbouw niet in de weg staat en de sector wil dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om de financiële risico’s tijdens de 'omschakelperiode' naar biologisch te verlagen.

“Nu is de tijd. Er zijn genoeg mogelijkheden voor biologisch om te groeien. Bovendien gaat biologisch naadloos samen met de kringlooplandbouw visie van Minister Schouten. Namens de sector spreek ik de wens naar de Minister uit om gebruik te maken van onze adviezen in het bepalen van haar beleid,” aldus Michaël Wilde, directeur Bionext.

Het 10-puntenplan is opgenomen in het Bionext Trendrapport 2019 dat vandaag wordt gepubliceerd en aan de Minister wordt overhandigd.

(Foto: Bionext Trendrapport)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws