Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro

26-02-2020    10:14   |    AgriHolland

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage is bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven.

De stichting gebruikt de bijdrage om burgers te betrekken bij de waarde van biodiversiteit, en boeren en beheerders van de openbare ruimte te ondersteunen bij een manier van werken die bijdraagt aan een gezonde bodem en een rijkdom aan planten en dieren in heel Nederland.

De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Hiervoor hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen. Inmiddels hebben 45 partners en 37 supporters zich bij het Deltaplan aangesloten. De kern van de aanpak is om samenwerking tussen alle relevante partijen op gebiedsniveau te realiseren om grondgebruikers te belonen voor hun inspanningen die bijdragen aan herstel van biodiversiteit.

Beste praktijken
De bijdrage van de Postcode Loterij geeft de stichting de ruimte om aan innovatieve oplossingen te werken zoals het ondersteunen van projecten van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Doel is te laten zien welke resultaten behaald kunnen worden voor biodiversiteit als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot beste praktijken die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

IUCN NL en SoortenNL
Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij krijgen dit jaar nog 2 organisaties een bijdrage voor het herstel van biodiversiteit. Natuurorganisatie IUCN NL krijgt een bijdrage van 2.8 miljoen euro voor het project 'Onder het Maaiveld'. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en -beheer te verbeteren met behulp van een label voor bodemkwaliteit in heel Nederland. IUCN NL werkt hiervoor samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie, het Centrum voor Bodemecologie, De Vlinderstichting, IVN en LandschappenNL. Ook SoortenNL, de koepel van organisaties die zich inzetten voor dier- en plantensoorten, ontvangt 1 miljoen euro. Met deze bijdrage maakt de koepelorganisatie innovaties mogelijk die soortenbescherming en het werk van experts en tienduizenden natuurvrijwilligers effectiever maken.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

LinkedIn: 116 ha scherm!

Deze week zijn de klimaatschermspecialisten van Ridder gestart met de eerste levering voor een totaal van 116...