Virtuele lysimeter groeit naar volwassenheid

02-07-2020    10:30   |    Glastuinbouw Waterproof

Grondtelers moeten toe naar watergeven naar gewasbehoefte. De virtuele lysimeter kan de beslissingen daarbij ondersteunen. Praktijktesten geven goede moed dat dit instrument zoals gepland volgend jaar voor telers beschikbaar komt.

Het beste instrument is eigenlijk een echte lysimeter. Dat is een bak tussen het gewas, gevuld met kasgrond en normaal beplant. Aan de onderkant vang je het drainwater op en zodoende weet je precies hoeveel er uitspoelt. Maar zo’n bak is meestal erg onpraktisch in een kas. Daarom ontwikkelt het onderzoeksteam onder leiding van Wim van Voogt van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw een virtuele versie: een beslissingsondersteunend systeem in de computer.

Zo’n systeem moet ‘gevalideerd’ worden: dat wil zeggen getoetst in de praktijk en zonodig aangepast . Dat gebeurt in eerste instantie op een chrysantenbedrijf in Bleiswijk. “We hebben nu vijf teelten achter de rug”, vertelt Voogt. “Drie daarvan hebben we gebruikt voor inregelen, zoeken naar de juiste parameters en weergave op de computer.” Op dit bedrijf staat ook een echte lysimeter, zodat de voorspellingen van zijn virtuele broertje goed vergeleken kunnen worden met de echte drainpercentages.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws